Perfecte WiFi oplossing voor Forum Groningen

Wentzo slogan connect to make a difference
Droneshot van de stad Groningen bij zonsondergang

Met meer dan 1,6 miljoen bezoekers op jaarbasis biedt Forum Groningen onderdak aan een breed scala van doelgroepen en uiteenlopende type devices. Zij kunnen terecht in ruimtes als een bibliotheek, restaurant en expozaal, maar ook in minder voor de hand liggende ruimtes als een Smartlab, openluchtbioscoop en een stripmuseum. Met 10 verdiepingen en 17.000m2 vloeroppervlakte is Forum Groningen met recht een bijzonder en complex gebouw te noemen.

Forum Groningen is door de branchevereniging Nederlandse architectenbureaus uitgeroepen tot het beste gebouw van 2020. Een quote van de juryleden vat de verscheidenheid van de functies en doelgroepen in één zin samen: “…waar studenten boven hun boeken hangen, kinderen spelen en gezinnen een dagje uit beleven”. De realisatie van het WiFi netwerk stelde ons team dan ook voor een aantal stevige uitdagingen. Het 45 meter hoge gebouw bestaat uit twee ’torens’, een west- en een oosttoren, die kriskras verbonden worden door roltrappen. Beide torens hebben dichte delen en open pleinen, zelfs tot de tiende verdieping. Op de bovenste verdieping bevindt zich een groot dakterras welke ook als buitenbioscoop gebruikt kan worden. En als dat nog niet genoeg uitdagingen biedt, de installatiemogelijkheden van de access points waren zeer beperkt. Bert Enserink, Business Developer en Innovator bij Wentzo: “Het is een draak van een pand voor WiFi. Het is aardbevingsbestending, de verschillende bouwlagen hangen letterlijk aan elkaar. Er is veel glas en er zijn open ruimtes, waardoor je relatief kleine WiFi cellen moet bouwen om een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te realiseren.”

Samenwerking SURF

SURF en het Forum werkten al langer samen. Toen de plannen voor de nieuwbouw bekend werden en SURF het nieuwe netwerk zou aanleggen, kwam al snel de vraag of SURF bij de oude locatie niet het bestaande netwerk wilde overnemen. “Wij hebben een cloudfirst-strategie, dat betekent dat we ICT-diensten uitbesteden”, zegt projectleider ICT Richard de Vries. “Dat we het beheer van het bestaande netwerk aan SURF konden uitbesteden, was dan ook fijn. Zo wist ik precies wat ik kreeg. Het bestaande beheer maakte het bovendien eenvoudiger om over te gaan naar de nieuwe locatie. Het was voor het eerst dat SURF het beheer van een bestaand netwerk overnam en het was een succes.” De installatie van het WiFi-netwerk in het nieuwe pand was een bijzondere onderneming. Als samenwerkingspartner verzorgde Team Wentzo de installatie en survey van het pand voor SURF.

Richard de Vries, projectleider ICT bij het Groninger Forum: “We hebben eerst de WiFi-omgeving van Groninger Forum technisch in kaart gebracht. Hoe is de configuratie, welke apparatuur is er, waar hangen de access points, enzovoort. Daarna hebben we een fysieke meting uitgevoerd om te kijken hoe het stond met de capaciteit en de kwaliteit van de WiFi, door het gebouw heen. Op basis van die meting hebben we een verbeterplan gemaakt, om te zorgen dat het netwerk zoveel mogelijk ging voldoen aan de kwaliteitseisen. Zo moesten we een aantal access points beter instellen en we hebben op 3 plaatsen extra access points geplaatst. Daar was echt te weinig WiFi-capaciteit. We hebben de nieuwe omgeving geconfigureerd in de managementomgeving en in 2 dagen hebben we vervolgens de fysieke werkzaamheden op locatie uitgevoerd: nieuwe access points opgehangen en alle access points voorzien van de nieuwe configuratie.”

Tijdens de configuratie van het WiFi netwerk is initieel gekozen om de radio’s van de ruim 130 access points automatisch te laten kiezen tussen kanalen en zendvermogen. Een configuratie die Wentzo niet standaard toepast, maar passend voor een uitrol van dit type. Tijdens de validatie van het gerealiseerde WiFi netwerk, middels een after survey, bleek dat de zendvermogens van sommige radio’s te zwak stonden. Op basis van de bevindingen is toen de configuratie voor het automatisch configureren van de radio’s getuned waarna een zowel dekkend en capacitief netwerk kon worden opgeleverd.

“Vroeger regende het klachten: de WiFi doet het niet, de WiFi is te langzaam, enzovoort.
En nu: het bleef stil, geen klachten meer.”
– Richard de Vries, Projectleider ICT Forum Groningen

 

Site Survey

In de projectfase bleek het alleen mogelijk om een Site Survey uit te voeren terwijl de bouw in volle gang was. Alleen al toegang krijgen tot de locatie was een uitdaging op zich. Onder begeleiding van medewerkers van de bouw was het mogelijk om een schouw uit te voeren waarbij o.a. de constructie, (open) ruimten, beoogd gebruik en montage mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Hierbij hebben we meer dan ooit gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die we alle jaren hebben opgebouwd.

Na inventarisatie op locatie en op basis van de aangeleverde informatie, waaronder duidelijke plattegronden, is er een simulatie gemaakt van het te realiseren netwerk. Om deze simulatie zo realistisch mogelijk te maken, zijn de karakteristieke objecten in het pand (muren, liften, trappenhuizen, etc.), zo specifiek mogelijk ingetekend met bijpassende dempingswaarden. Met deze aanpak is het mogelijk gebleken een realistische simulatie te maken van het netwerk in een vroegtijdig stadium.

Projectmanagement

Gedegen projectmanagement was van groot belang bij het laten slagen van dit project. De werkzaamheden omtrent het WiFi netwerk, moesten mee in het strakke stramien van de bouw en bijhorende deadlines. Door pro-actief mee te denken en effectieve communicatie zorgde onze projectmanager dat onze mensen op de juiste tijd aanwezig waren en hun werk konden uitvoeren en de bestelde hardware op tijd aanwezig was. Dit vroeg afstemming met verschillende partijen en de nodige flexibiliteit aangezien onder hoge druk, tot op het laatste moment wijzigingen werden doorgevoerd. Denk daarbij aan een veranderende scope, waarbij op het laatste moment besloten is dat dekking in de kelder toch wenselijk is. Maar ook aan het faciliteren van kunstof wraps in verschillende RAL-kleuren en het bijstellen van beschikbare datapunten.

Geen klachten meer

En, hoe werkt het in de praktijk? Richard de Vries: “De lakmoesproef kwam toen er een nieuwe studentenperiode startte. Dan komen er altijd veel studenten bij Groninger Forum over de vloer, een mooie test voor de WiFi dus. Vroeger regende het dan klachten: de WiFi doet het niet, de WiFi is te langzaam, enzovoort. En nu: het bleef stil, geen klachten meer. Voor mij is dat een heel duidelijk teken dat ik een stabielere WiFi-omgeving heb gekregen.”

Lees meer klantverhalen

Bovenaanzicht Enschede in de avond
Overheid

Gewonnen WLAN aanbesteding Gemeente Enschede

Onlangs heeft Wentzo de aanbesteding gewonnen bij Gemeente Enschede. Deze gemeente voert een grote WLAN vernieuwingsslag door bij al haar […]