Privacybeleid Wentzo

Twee Wentzo collega's staan bij een patchkast, een van hen houdt een laptop vast
René van Bemmel Wentzo

René van Bemmel

IT & Security Administrator
Wentzo slogan connect to make a difference

Bedrijf Wentzo bv, gevestigd in Garderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wentzo bv
Hooiweg 23
3886 PM Garderen

Telefonisch

 • Algemeen: 0577 – 460008
 • Support: 0577 – 463232

Online

 • info@wentzo.com
 • support@wentzo.com
 • www.wentzo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wentzo verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat jouw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt.

Een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Titulatuur;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

Overige gegevens, te weten:

 • IPv4-adres;
 • IPv6-adres;
 • MAC-adres;
 • Hostname client;
 • Gebruikersnaam van gebruikersaccount.

Omschrijving specifieke diensten

Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden diensten:

 • Netwerkcommunicatie: om deel te nemen aan netwerkcommunicatie op WLAN en/of LAN en/of internet is verwerking van technische persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Verrichtingen: gegevens die betrekking hebben op de verrichtingen van de gebruikers en de netwerkbeheerders. Denk hierbij aan applicatiegebruik binnen de omgeving, het dataverbruik en het tijdstip van aan- of afmelden op het WiFi netwerk.
 • Servicedesk: tijdens het aanbieden van de dienst kunnen mogelijk wijzigingen gewenst zijn door klanten welke door Wentzo moeten worden doorgevoerd of er treden mogelijk storingen op welke verholpen moeten worden door Wentzo. Voor deze acties is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Klantcontact: contact opnemen met klanten om overeenkomst te onderhouden. Hierbij worden soms gegevens vastgelegd.
 • Factuur: uitsturen van facturen. Hiervoor worden financiële gegevens vastgelegd.
 • Back-up: back-ups maken van persoonsgegevens i.v.m. bovenstaande verwerkingen.

Wentzo heeft alleen bedrijven als klant. Hiervan verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • IBAN;
 • Beoordeling kredietwaardigheid;
 • Betalingsgedrag.

Van het personeel dat bij Wentzo in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Verwerkingsdoelen en grondslag

Wentzo verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten;
 • Afhandelen van jouw betaling;
 • Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webshop;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Voor het uitvoeren van de serviceovereenkomst met betrekking tot het beheer en onderhoud van het WLAN en/of LAN en/of Firewall.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wentzo neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Wentzo bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld werden. Als je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kun je een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Bewaartermijnen uitgesplitst naar werkzaamheden die binnen Wentzo plaatsvinden:

 • Netwerkcommunicatie: individuele technische persoonsgegevens van een client zijn maximaal drie maanden na laatste deelname aan het IT-netwerk traceerbaar.
 • Verrichtingen: individuele persoonsgegevens van een client zijn maximaal drie maanden na laatste deelname aan het IT-netwerk traceerbaar.
 • Servicedesk: indien het mogelijk is in het helpdesksysteem kunnen persoonsgegevens twee maanden na afsluiten van ticket worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is, omdat hiervoor anders hele ticket verwijderd moet worden wat niet bevorderlijk is voor kwaliteit van servicedesk, dan zal de bewaartermijn gelijk zijn aan drie maanden na afloop contract.
 • Klantcontact: drie maanden na afloop contract.
 • Factuur: zeven jaar i.v.m. eis van fiscus.
 • Back-up: 50 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wentzo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wentzo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Je kan zelf kiezen welke cookies er verzameld mogen worden. In de cookieverklaring lees je meer over welke cookies wij verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens door Wentzo en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wentzo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), jouw paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op jouw verzoek.

Wentzo wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken

Ten aanzien van de minimale beveiligingsmaatregelen en de aantoonbaarheid hiervan alsmede de procedure tot informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging verwijzen wij naar onze ISO 27001. Het certificaat is op 29 januari 2024 uitgegeven door TÜV NORD.

Beveiligingsincident of datalek melden

In geval van een (vermoeden van) beveiligingsincident en/of datalek, kun je contact opnemen met de Wentzo servicedesk voor beveiligingsincidenten, of de Security Officer benaderen via telefoonnummer 0577463232.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Wentzo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en tegen te gaan. Indien je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wentzo.com.

René van Bemmel Wentzo

René van Bemmel

IT & Security Administrator
0577-463232

Neem contact met mij op

Hidden