Privacybeleid Wentzo

Wentzo certificering
René van Bemmel Wentzo

René van Bemmel

Security Manager

Bedrijf Wentzo bv, gevestigd in Garderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wentzo bv
Hooiweg 23
3886 PM Garderen

Telefonisch

 • Algemeen: 0577 – 460008
 • Support: 0577 – 463232

Online

 • info@wentzo.com
 • support@wentzo.com
 • www.wentzo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wentzo verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Titulatuur;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

Overige gegevens, te weten:

 • IPv4-adres;
 • IPv6-adres;
 • MAC-adres;
 • Hostname client;
 • Gebruikersnaam van gebruikersaccount.

Omschrijving specifieke diensten

Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden diensten:

 • Netwerkcommunicatie: om deel te nemen aan netwerkcommunicatie op WLAN en/of LAN en/of internet is verwerking van technische persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Verrichtingen: gegevens die betrekking hebben op de verrichtingen van de gebruikers en de netwerkbeheerders. Denk hierbij aan applicatiegebruik binnen de omgeving, het dataverbruik en het tijdstip van aan- of afmelden op het WiFi netwerk.
 • Servicedesk: tijdens het aanbieden van de dienst kunnen mogelijk wijzigingen gewenst zijn door klanten welke door Wentzo moeten worden doorgevoerd of er treden mogelijk storingen op welke verholpen moeten worden door Wentzo. Voor deze acties is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Klantcontact: contact opnemen met klanten om overeenkomst te onderhouden. Hierbij worden soms gegevens vastgelegd.
 • Factuur: uitsturen van facturen. Hiervoor worden financiële gegevens vastgelegd.
 • Back-up: back-ups maken van persoonsgegevens i.v.m. bovenstaande verwerkingen.

Wentzo heeft alleen bedrijven als klant. Hiervan verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • IBAN;
 • Beoordeling kredietwaardigheid;
 • Betalingsgedrag.

Van het personeel dat bij Wentzo in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Verwerkingsdoelen en grondslag

Wentzo verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten; Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief; Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webshop;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Voor het uitvoeren van de serviceovereenkomst met betrekking tot het beheer en onderhoud van het WLAN en/of LAN en/of Firewall.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wentzo neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Wentzo bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Van sollicitanten en oudwerknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Bewaartermijnen uitgesplitst naar werkzaamheden die binnen Wentzo plaatsvinden:

 • Netwerkcommunicatie: individuele technische persoonsgegevens van een client zijn maximaal drie maanden na laatste deelname aan het IT-netwerk traceerbaar.
 • Verrichtingen: individuele persoonsgegevens van een client zijn maximaal drie maanden na laatste deelname aan het IT-netwerk traceerbaar.
 • Servicedesk: indien het mogelijk is in het helpdesksysteem kunnen persoonsgegevens twee maanden na afsluiten van ticket worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is, omdat hiervoor anders hele ticket verwijderd moet worden wat niet bevorderlijk is voor kwaliteit van servicedesk, dan zal de bewaartermijn gelijk zijn aan drie maanden na afloop contract.
 • Klantcontact: drie maanden na afloop contract.
 • Factuur: zeven jaar i.v.m. eis van fiscus.
 • Back-up: 50 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wentzo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wentzo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wentzo maakt gebruik van cookies voor het optimaal functioneren van haar website (www.wentzo.com). Op dit moment ontwikkelen wij een tool waarmee u zelf de mogelijkheid heeft om te kiezen welke cookies er verzameld mogen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door Wentzo en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om persoons-gegevens die wij van u beschikken naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wentzo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek.

Wentzo wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken

Ten aanzien van de minimale beveiligingsmaatregelen en de aantoonbaarheid hiervan alsmede de procedure tot informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging verwijzen wij naar onze ISO 27001 en NEN7510 certificering. De certificaten zijn op 18 december 2017 door KIWA afgegeven.

Beveiligingsincident of datalek melden

In geval van een (vermoeden van) beveiligingsincident en/of datalek, kunt u contact opnemen met de Wentzo servicedesk voor beveiligingsincidenten, of de Security Officer benaderen via telefoonnummer 0577463232.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Wentzo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wentzo.com.

René van Bemmel Wentzo

René van Bemmel

Security Manager
0577-463232

Neem contact met mij op

Hidden