Secure Networking

Kies voor stabiliteit, veiligheid én snelheid

Secure Networking door Wentzo

Een betrouwbaar netwerk is cruciaal voor iedere organisatie. Wentzo zorgt dat de primaire processen in jouw organisatie nooit worden verstoord door problemen met het netwerk. We zorgen voor een stabiel, snel en veilig netwerk waarbij het servicemanagement altijd op orde is. We combineren al onze ervaringen, expertise en toekomstvisie in onze aanpak Secure Networking. Hiermee overtreffen we de verwachtingen. Van jou als IT-verantwoordelijke, maar nog belangrijker: van al je netwerkgebruikers!

De zeven zekerheden van een excellent netwerk

1. Devices en applicaties

De apparaten en applicaties binnen jouw organisatie spelen een grote rol in de gebruikerservaring. Surfen met een mobiel device gaat pas echt lekker als zo’n apparaat de gebruikte WiFi standaard ondersteunt. Daarom krijgen devices en applicaties bij ons altijd onze aandacht.

2. Network Access Control (NAC)

Je netwerkomgeving is pas excellent als iedere gebruiker dit zo ervaart. Voor ieder type gebruiker moet het duidelijk zijn hoe hij of zij verbinding maakt en dit proces moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Tegelijk moet het netwerk wel uitermate veilig zijn. Daarom is het belangrijk dat je weet welke gebruikers op het netwerk mogen en welke rollen zij op welk moment en op welke locatie hebben. Ongewenste of besmette devices? Die weren we van je netwerk. Lees meer over Secure Networking en NAC.

3. LAN

Het lokale netwerk (LAN) is extreem belangrijk. Wanneer je switches niet goed presteren, ervaart een netwerkgebruiker daar grote hinder van. Dat geldt ook wanneer het LAN ondeskundig is ingericht. Het LAN krijgt dan ook steevast de nodige aandacht in onze Excellent Networking-aanpak. Lees meer over Secure Networking en switching.

4. WLAN

Een onbetrouwbaar WiFi netwerk (WLAN) staat je organisatie in de weg! Security-incidenten, uitval of onvoldoende capaciteit raken het primaire proces en de continuïteit van jouw dienstverlening. Wentzo richt hoogwaardige WiFi netwerken in die een stevig antwoord bieden op de eisen en uitdagingen van jouw organisatie. Lees meer over Secure Networking en WiFi.

5. WAN

Steeds meer organisaties maken gebruik van clouddiensten en die trend zet nog wel even door. De WAN-verbinding (wide area network) is daarbij van onschatbaar belang. Die moet voldoende capaciteit bieden, flexibel schaalbaar én veilig zijn. Het type drager, back-up verbindingen, een DDoS wasstraat, het zijn allemaal overwegingen die we samen met jou aandacht geven om tot een excellent netwerk te komen.

6. Firewall

Ook de inrichting van een next generation firewall is een essentieel onderdeel voor een excellente netwerkervaring. Bedreigingen van zowel binnenuit als van buitenaf vormen een securityrisico en kunnen ook je imago beschadigen. Wentzo heeft een duidelijke visie en aanpak voor een firewall omgeving die jouw organisatie optimaal beschermt. Lees meer over Secure Networking en firewalls.

7. Continuïteit

Wij beheren jouw netwerk en we doen er alles aan om daarin excellent te presteren. Hoe we dat precies doen, leggen we heel nauwkeurig vast (in een SLA en een XLA). We monitoren en rapporteren de stand van zaken en voeren servicemanagementprocessen uit, zoals incident management en capacity management. Zo garanderen we blijvend een excellente netwerkervaring.

Security staat altijd op 1

Voor ieder onderdeel van Excellent Networking geldt dat security by design het uitgangspunt is. In de processen, de inrichting én de communicatie over een netwerkonderdeel zijn we ons bewust van veiligheidsrisico’s en maatregelen om aanvallen af te slaan. Deze voeren we in samenspraak met jou door. En we blijven hierover met je in gesprek. Zo nemen we onze en jouw verantwoordelijkheden serieus.

Firewall Endpoint Protection

Network as a Service

“Eigenlijk moeten we upgraden, maar ons netwerk is nog niet afgeschreven.” of “Het beheer verdient meer aandacht, maar we moeten als IT-afdeling al zo veel.” Herkenbare geluiden? Niet als je gebruikmaakt van Wentzo’s Network as a Service: (NaaS). Een all-in managed service waarbij wij verantwoordelijk zijn voor een optimaal netwerk. In plaats van een kapitaalinvestering kies je voor een aantrekkelijk abonnementstarief. Wij ontzorgen je organisatie volledig voor dat wat je nu nodig hebt. En neemt het gebruik toe of juist af? Geen probleem. Wil je overstappen op een andere techniek? Ook mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings